Keikkatyön mahdollisuudet ja uhat keikkatyöntekijälle

posted in: Blogi | 0

Mitkä tekijät estävät osatyökykyistä tekemään keikkatyötä? Entä mitkä asiat puolestaan mahdollistavat sen? Näitä kysymyksiä pohdittiin Puuttuva pala -hankkeen ensimmäisessä kehittämistyöpajassa 25.10.2019. Osanottajajoukossa oli edustajia työntekijöistä, työnantajista, sosiaali- ja terveysalalta, järjestöistä, keikkatyön välittäjistä sekä oppilaitoksesta. Aihetta käsitteleviin ryhmäkeskusteluihin virityttiin kuuntelemalla Sami … Continued

Toimintaterapeuttiopiskelijat arvioimassa työtehtävien ominaispiirteitä

posted in: Aihe, Blogi | 0

Jokainen työtehtävä sisältää omanlaisiaan erityispiirteitä. Puuttuva Pala -hankkeessa kartoitetaankin heti alkuun, millaisia työtehtäviä Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry jäsenilleen tarjoaa; millaisia ovat niiden tehtävien ominaispiirteet ja millaisia taitoja kyseiset tehtävät edellyttävät tekijältä. Metropolia AMK:n toimintaterapeuttiopiskelijat ovat mukana tekemässä työtehtävien kartoitusta ja … Continued