Tietoa meistä

Puuttuva pala – Tuetun keikkatyön malli

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry yhteiskehittivät Puuttuva Pala-hankkeessa Tuetun keikkatyön toimintamallin vuosina 2019-2021. Hankkeessa luotiin uusi työmarkkinoille pääsyn toimintamalli nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välimaastoon.


Hankkeessa edistettiin ja yhteiskehitettiin tuetun keikkatyön toimintamalli nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille. Toimintamalli on julkaistu kokonaisuudessaan verkkojulkaisussa: Tuettu keikkatyö- askel kohti työelämää.

Tuettu keikkatyö tarjoaa työnhakijoille mahdollisuuden kokeilla työelämävalmiuksia ja saada työkokemusta avoimilta työmarkkinoilta, työehtosopimuksen mukaisella palkalla. 

Keikkatyön tilaajille tuettu keikkatyö on hallinnollisesti kevyt ja nopea tapa rekrytoida työntekijä lyhytaikaiseen silppu- ruuhka- tai kausityöhön.

Tuetun keikkatyön toimintamalliin sisältyvät:

  • työtaitojen ja työtehtävän ominaispiirteiden arvio
  • Kohti keikkaa -valmennus
  • työntekijän ja työn tarjoajan rekrytointi
  • yksilöllinen tuki ja perehdytys keikkatyön tekijälle
  • työtehtävien valinta ja muotoilu yhdessä työn tilaajien kanssa 
  • tarvittaessa perehdytys työyhteisölle

Tuetulle keikkatyölle tarvetta

Yhä suuremmalla osalla työikäisistä on vaikeuksia jaksaa työssä tai löytää omia kykyjä vastaavaa työtä.  Samalla työllisyysastetta on tärkeä nostaa eikä osatyökykyisten työpanosta ole varaa hukata. 

Työnantajilla on tarve löytää uusia tapoja organisoida työtä tehokkaasti ja löytää motivoituneita työntekijöitä joustavasti. Tasa-arvoisen ja monimuotoisen työyhteisön edut on huomattu sekä työhyvinvoinnissa että rekrytoinnissa.  

Tarvitaan vaihtoehtoja ja yksilöllisiä ratkaisuja – tämä pala puuttuu keinovalikoimasta!

Hyvää työtä kaikille osapuolille

Tuettu keikkatyö on tarkoitettu työnhakijalle, joka on motivoitunut tekemään palkkatyötä, mutta tarvitsee tukea ja valmennusta omien vahvuuksien löytämiseen ja työssä jaksamiseen. Toimintamallista voi hyötyä kuka tahansa työhön haluava silloin, kun työmarkkinoille on ollut vaikea päästä.  

Tuettua keikkatyötä voivat hyödyntää kaikki työn tilaajat, joita joustava työvoiman rekrytointi kiinnostaa. Malli tarjoaa työkaluja työtehtävien valintaan ja muotoiluun sekä tukea ja valmennusta koko työyhteisölle. 

Tuettu keikkatyö on hyvä tapa kantaa yhteiskuntavastuuta ja rakentaa tasa-arvoista työelämää.

TOTEUTTAJAT Metropolia AMK ja ESKOT ry
RAHOITTAJAT ESR ja STEA
HANKKEEN KESTO 1.4.2019 – 30.9.2021

Ulla Vehkaperä, projektipäällikkö, Metropolia AMK
ulla.vehkapera@metropolia.fi
040 714 5147

Jaa tämä artikkeli