Tietoa meistä

Puuttuva pala – Tuetun keikkatyön malli

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry kehittävät Puuttuva Pala -hankkeessa Tuetun keikkatyön mallin. Hankkeessa luodaan uusi työmarkkinoille pääsyn malli nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välimaastoon.


Hankkeessa on tarkoitus edistää ja kehittää työllisyyspolkuja nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille.

Tuettu keikkatyö tarjoaa työnhakijoille mahdollisuuden kokeilla työelämävalmiuksia ja saada työkokemusta avoimilta työmarkkinoilta, työehtosopimuksen mukaisella palkalla. 

Keikkatyön tarjoajille mallista muodostuu hallinnollisesti kevyt ja nopea tapa rekrytoida työntekijä lyhytaikaiseen työhön tai sijaiseksi. 

Tuetun keikkatyön malliin sisältyvät:

  • työkyvyn arvio
  • työntekijän ja työn tarjoajan rekrytointi
  • yksilöllinen tuki ja perehdytys työntekijälle
  • työtehtävien valinta ja muotoilu yhdessä työn tarjoajan kanssa 
  • tarvittaessa valmennusta työyhteisölle

Tuetulle keikkatyölle tarvetta

Yhä suuremmalla osalla työikäisistä on vaikeuksia jaksaa työssä tai löytää omia kykyjä vastaavaa työtä.  Samalla työllisyysastetta on tärkeä nostaa eikä osatyökykyisten työpanosta ole varaa hukata. 

Työnantajilla on tarve löytää uusia tapoja organisoida työtä tehokkaasti ja löytää motivoituneita työntekijöitä joustavasti. Tasa-arvoisen ja monimuotoisen työyhteisön edut on huomattu sekä työhyvinvoinnissa että rekrytoinnissa.  

Tarvitaan vaihtoehtoja ja yksilöllisiä ratkaisuja – tämä pala puuttuu keinovalikoimasta!

Hyvää työtä kaikille osapuolille

Tuetun keikkatyön malli on tarkoitettu työnhakijalle, joka on motivoitunut tekemään palkkatyötä, mutta tarvitsee tukea ja valmennusta omien vahvuuksien löytämiseen ja työssä jaksamiseen. Toimintamallista voi hyötyä kuka tahansa työhön haluava silloin, kun työmarkkinoille on ollut vaikea päästä.  

Tuettua keikkatyötä voivat hyödyntää kaikki työn tarjoajat, joita joustava työvoiman rekrytointi kiinnostaa. Malli tarjoaa työkaluja työtehtävien valintaan ja muotoiluun sekä tukea ja valmennusta koko työyhteisölle. 

Tuettu keikkatyö on hyvä tapa kantaa yhteiskuntavastuuta ja rakentaa tasa-arvoista työelämää.

TOTEUTTAJAT Metropolia AMK ja ESKOT ry
RAHOITTAJAT ESR ja STEA
HANKKEEN KESTO 1.4.2019 – 30.9.2021

Ulla Vehkaperä, projektipäällikkö, Metropolia AMK
ulla.vehkapera@metropolia.fi
040 714 5147

Katja Multanen, projektivastaava, ESKOT ry
katja.multanen@eskot.org
040 163 4399

Jaa tämä artikkeli