Puuttuva pala -valmennukset

Valmiuksia työelämään

Puuttuva pala tarjoaa valmennuksia työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittämiseen ja tukemiseen.

Valmennuspaketti keikkatyöhön haluaville kehitetään yhdessä keikkatyöhön haluavien ja keikkatyötä tarjoavien kanssa, joten sen sisällöt tarkentuvat hankkeen aikana kehittämistyöpaja- ja pienryhmätoiminnan kautta.

Valmennukseen sisältyvät yksilölliset arvioinnit, ryhmätapaamiset, yksilöllinen neuvonta ja työnohjaus.

A) Ennen keikkatyötä työhön haluavat tekevät yhdessä valmentajan kanssa Tuetun keikkatyön mallin mukaisen työkyvyn ja osaamisen arvioinnin.

B) Keikkatyön aikana keikkatyön tekijälle tarjotaan yksilöllinen tuki, joka voi sisältää työtehtävään perehdyttämisen, kokemustoimijan neuvontaa ja ohjausta, ryhmävalmennusta muiden keikkatyöntekijöiden kanssa, työnohjausta tai ohjattua pohdintaa omista työtaidoista. Valmennukseen sisältyy myös tuki työnantajalle ja työyhteisölle.

C) Keikkatyön jälkeen arvioidaan, miten keikka sujui, mitkä asiat onnistuivat ja mitä tarvitsee tehdä toisin. Työntekijän kanssa arvioidaan hänen mahdollisuuksiaan edetä polullaan kohti koulutusta tai muita avoimien työmarkkinoiden työtehtäviä. Urasuunnitelman laadinnassa hyödynnetään työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja työkeikan palautteen tuloksia.

Valmennuksia keikkatyöstä kiinnostuneille.

Puuttuva pala -valmennuksia järjestetään koko hankkeen ajan.

Lisätietoa tulossa.