Rekisterin nimi: Puuttuva pala, rekisteri- ja tietosuojaseloste

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on https://puuttuvapala.metropolia.fi

Hankkeen ja rekisterin yhteyshenkilö: Ulla Vehkaperä, projektipäällikkö, Metropolia AMK, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. S-posti: ulla.vehkapera(at)metropolia.fi, puh: 040 714 5147.

Rekisterinpitäjä: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, y-tunnus 2094551-1

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö: Riitta Konkola, rehtori, toimitusjohtaja

Rekisterin vastuuhenkilö: Annakaisa Oksava, osaamisaluepäällikkö, Metropolia AMK, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Tietosuojavastaava: Tuulia Aarnio, Metropolia AMK, PL 4000, 00079 Metropolia

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Keräämme verkkosivustoomme ja sen wordpress-alustaan liittyviä tietoja sekä hankkeen toimintaan liittyviä tietoja hankkeen yhteistyön toimimiseksi.

Hankkeeseen liittyvät tiedot ja niiden tietosuoja:

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

 • Mikäli käsiteltäviä tietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä (14 artikla), tulee rekisterinpitäjän informoida rekisteröityä käsiteltävistä henkilötietoryhmistä. Käsittelemme hankkeen aiheisiin liittyviä perustietoja (ks. kohta Rekisterin tietosisältö). Ellet ole erikseen pyydettäessä antanut tietoja tai lupaa kolmannelle osapuolelle antaa niitä meille, emme käsittele tietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveyttä koskevia tietoja, seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen tai geneettisiä ja biometrisia tietoja henkilön tunnistamista varten.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme, viiteryhmiemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja. Tietoja käytetään yhteistyöhön, asiakasviestintään ja hankkeen tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen tai yhteisön y-tunnus ja titteli / vastuualue
 • Asiakkuuden ja yhteistyön hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. hankkeen palveluiden tilaus- ja peruutustiedot, palautteet, sekä tapahtumien audiovisuaaliset taltioinnit)
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Puuttuva pala -hankkeen verkkosivustoilla ja -palveluissa sekä sosiaalisen median alustoilla
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. työpajoihin, kilpailuihin, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuminen)
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Puuttuva pala -hankkeeseen. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät Puuttuva pala -hankkeen palveluja.  Voimme lähestyä henkilöitä joko uutiskirjeellä tai sähköpostitse. Mikäli et halua olla kanssamme kyseisillä tavoilla yhteydessä, voit ilmoittaa sen heti tai perua uutiskirjeen siinä olevan linkin kautta.

Keräämme henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinut tarjoamaamme tapahtumaan tai koulutukseen.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi Puuttuva pala -hankkeen sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Puuttuva pala -hankkeen ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Joidenkin koulutustemme osalta käytämme ulkoisia koulutuksen palveluntarjoajia tai alustoja koulutusmateriaalien jakamiseen ja keskusteluun. Tällaisessa tapauksessa voimme luovuttaa tarvittavat tietosi, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi palveluntarjoajalle. Joidenkin koulutustemme osalta voit saada koulutuksen päätteeksi kolmannen tahon myöntämän sertifikaatin. Tällaisessa tapauksessa voimme luovuttaa sertifikaatin myöntämistä varten tarvittavat tietosi, kuten nimesi, sertifikaatin myöntäjälle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Puuttuva pala -hankkeen valtuuttamilla henkilöillä.

 • Metropolia säilyttää tiedot Metropolian arkistointiohjeiden mukaisesti.
 • Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Puuttuva pala -hankkeen lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Ulla Vehkaperä
Metropolia AMK, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
s-posti: ulla.vehkapera(at)metropolia.fi
puh: 040 714 5147

Puuttuva pala -hanke vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.


Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Verkkosivusto puuttuvapala.metropolia.fi ja sen wordpress-alusta:

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Yhteydenottolomakkeet

Sivullamme olevan yritysten yhteydenottolomakkeen kautta keräämme yrityksen nimen ja Y-tunnuksen sekä yhteyshenkilön nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Pyydämme myös kertomaan, millä tavoin ensisijaisesti haluat meidän ottavan sinuun yhteyttä. Lomakkeessa kysytään myös lupaa tallentaa tiedot hankkeen käyttöön.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Analytiikka

Keräämme sivuston käyttöön liittyviä tietoja erilaisilla analytiikkatyökaluilla, kuten Google Analyticsilla.

Kenelle jaamme tietosi

Emme lähtökohtaisesti jaa tietojasi kolmansille osapuolille. Mahdollisesti voimme kertoa sinusta aiheeseemme liittyville viiteryhmien henkilötietorekisterin ylläpitäjille.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Omat yhteystietosi

Säilytämme nimi- ja sähköpostiosoitteet sekä muuta mahdollisesti antamasi tiedot verkkosivuston wordpress-alustassa.

Lisätiedot

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Säilytämme henkilötietosi digitaalisesti suojatussa palvelussa. Tiedot ovat vain hanketoimijoiden nähtävillä.

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Mikäli rekisteriimme tulee tietomurto, korjaamme asian kohtuullisessa ajassa ja ilmoitamme rekisterissämme oleville henkilöille asiasta.

Henkilötietoon liittyvä automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Toimialaan liittyvä lainsäädäntö

Tietosuojailmoitus perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679, jäljempänä ”Tietosuoja-asetus”) ja Henkilötietolakiin (523/1999).

Jaa tämä artikkeli