Sosiaaliturvan ja työn tekemisen yhdistämisen karikot

posted in: Blogi | 0

Sosiaaliturvauudistukseen on varattu seitsemän vuotta valmisteluaikaa. Vuosien lukumäärä on merkittävä verrattuna esimerkiksi hankkeiden kestoon yleensä. Tämä kertoo siitä, että sosiaaliturvan muuttaminen ei tapahdu hetkessä, vaan vaatii vuosien ponnistelua.

Sosiaaliturvan monimutkaisuus ei ole tunnistamaton asia. Sosiaaliturvaa kuvataan toistuvasti esimerkiksi tilkkutäkiksi tai viidakoksi. Sosiaaliturvaa on kehitetty vuosien verralla kulloisenkin tarpeen mukaisesti, minkä vuoksi se ei ole yhtenäinen kokonaisuus. Tämä näkyy arkielämässä sosiaaliturvan epäselvyytenä ja voi aiheuttaa epävarmuutta ja byrokratiaa, mikäli elämässä tapahtuu muutoksia.

Osatyökykyisille sosiaaliturvan monimutkaisuus ja vaikea ennakoitavuus voi olla esteenä työn tekemiselle, vaikka halua työhön olisikin. On vaikeaa esimerkiksi ennakoida kuinka paljon on mahdollista tienata ilman, että jo olemassa olevat sosiaaliturvaetuudet pienenevät, katkeavat tai aiheuttavat takaisinperintää. Osatyökykyisen työhön pääsy voikin muistuttaa videopeliä, jossa hänen on työpaikalle päästäkseen selvittävä työn etsimisen lisäksi etuuksien ja palkan yhteensovittamisen haasteista ja siihen liittyvistä paperitöistä ja puheluista.

Puuttuva pala -hankkeessa sosionomiopiskelijat haastattelivat Etelä-Suomen Klubitalojen jäseniä ja henkilökuntaa työstä ja siihen liittyvistä odotuksista ja peloista. Haastatteluissa yhtenä aiheena olivat sosiaaliturvaan liittyvät työn tekemistä haastavat esteet.

Lue lisää sosiaaliturvan ja työn yhdistämisen haasteista osatyökykyisten näkökulmasta

Niinan blogitekstin kuva

Jaa tämä artikkeli