Näkökulman vaihtamisella eroon ennakkoluuloista?

posted in: Blogi | 0

Jeesaa ennakkoluulot pois! Tällä otsikolla pidimme työpajan Metropolian tulevaisuusareenassa 23.9.20. Selitysosana otsikossa oli meille jo tuttu kysymyksenasettelu: Miten osatyökykyinen voi tehdä keikkaa avoimilla työmarkkinoilla? Pohjustimme työskentelyä muutamalla tarinalla, anonyymillä mutta todellisella, joissa ennakkoluuloilla näyttää olevan merkitystä. Tarinoissa työssä eteen tuleviin tilanteisiin reagoitiin joko työnantajan, työyhteisön tai työntekijän näkökulmasta. Ennalta-arvattavasti (ennakkoluuloko?) sama tilanne tulkittiin tarinoissa hyvin eri tavoin. Ja reaktiomme, sanat ja teot, kulkevat tietysti tätä oman tulkintakehyksen viitoittamaa polkua.

Usutimme työpajassa ryhmät pohtimaan, miten näkökulman vaihtaminen voisi muuttaa työpaikalla syntynyttä hankalaa tilannetta. Päästiinkö toisesta vinkkelistä katsomalla parempaan lopputulokseen? Oivalluksia syntyi! Pelko, että uusi tiimin jäsen loukkaantuu palautteesta, koska hän on erilainen, voi hälvetä ihan vain ajattelemalla itsensä uuden tulijan saappaisiin. Strategiassa ja yrityksen johdolle uusi asia voi olla selkeä ja tietoinen valinta, mutta jos tekijätiimi ei tiedä päätöksien perusteista riittävästi tai allekirjoita samoja arvoja, uuden tiimiläisen mukaanotto tai vaikka uuden prosessin käyttöönotto töksähtelee. Entä mikä työstä tekee tehokasta: voiko tuottavuus parantua, kun annetaan erilaisuuksien täydentää toisiaan ja monimuotoisuuden tuoda rentoutta ja luovuutta tekemiseen?

Vaikka pohdinta-aika oli lyhyt eikä tekniikkakaan ollut täysin puolellamme, voi mielestämme aivoriihen perusteella sanoa, että näkökulman vaihtaminen on varteenotettava työkalu ennakkoluulojen purkamisessa. Työelämässä eteen tulee tilanne poikineen, jossa kannattaa pysähtyä tietoisesti miettimään, millaista asennetta, osaamista tai tukea nyt tarvitaan. Kun työpaikan arkisia tilanteita prosesseineen, aikatauluineen ja ihmissuhteineen katsotaan eri kulmista, läpileikkaavasti, voidaanko paremmin nähdä miten erilaisia tulkinnat voivat olla? Ja kun erilaisuuden tunnistaa, on helpompi lähestyä tilannetta rakentavasti, korvat ja mieli avoinna. Toisen erilaisuus voi olla ihan vain omassa päässä tai yksittäisen elementin tarkastelu aidosti kokonaisuuden osana voi muuttaa koko toimintaa sujuvammaksi.

Uusi, tasa-arvoisempi ja entistä ehompi työelämä voi Dosentti Arto O. Salosta mukaellen löytyä kohtuullisuuden, kohtaamisen ja kokonaisvaltaisuuden kolmiyhteydestä!

Puuttuva Palan Niina Pietilä ja Katja Multanen

Jaa tämä artikkeli