Opas palkkatulojen vaikutuksista sosiaaliturvaetuuksiin on valmistunut

posted in: Blogi | 0
Kuva opinnäytetyön blogiin

Metropolian sosionomi-opiskelijoiden Hanne Heikkisen, Salla Hotasen ja Liisa Kotiniemen opinnäytetyö ”Töihin lähdössä? Opas palkkatulojen vaikutuksista sosiaaliturvaetuuksiin valmistui lokakuussa 2020. Nimensä mukaisesti opinnäytetyö sisältää opiskelijoiden laatiman oppaan, joka on suunnattu erityisesti työhön haluaville mielenterveyskuntoutujille. Oppaan tarkoitus on tarjota turvaa ja tietoa siitä, miten palkkatulo vaikuttaa sosiaaliturvaetuuksiin. Monella työhön haluavalla on pelko siitä, että palkkatyöhön osallistuminen monimutkaistaa heidän taloudellista tilannettaan.

Oppaassa käsiteltyjä etuuksia ovat:

  • työttömyysturva
  • sairausajan toimeentuloturva
  • eläketurva
  • asumisen tuet
  • opintotuki
  • toimeentulotuki

Opinnäytetyössä on selvitetty etuuksien ansiotulovähennyksiä ja suojaosuuksia eli summaa, jonka henkilö voi ansaita palkkatulona ilman, että tuo tulo vaikuttaa etuuden määrään. Selvittelyssä opinnäytetyön tekijät havaitsivat etuuksien moninaisuuden tämän asian suhteen. Sosiaaliturvaan liittyvä tulkinnallisuus ja etuuksien keskenään erilaiset käytännöt tulivat hyvin näkyviksi selvittelytyön ohessa.

Luottamus siihen, että taloudellinen tilanne ei vaarannu palkkatyön myötä, on tärkeä asia kenelle tahansa. Tällä hetkellä sosiaaliturvajärjestelmä on kuitenkin niin vaikeasti tulkittavat, että se horjuttaa tätä luottamusta. Opinnäytetyönä laadittu opas on oiva väline kiinnittää huomiota etuuksien erityisyyksiin, jotka ovat yksityiskohdissaan usein myös ohjaustyön ammattilaisille vaikeasti ymmärrettäviä. Opas soveltuu käytettäväksi etenkin silloin, kun työmarkkinoille siirtymistä suunnitteleva tarkastelee taloudellista tilannettaan yhdessä esimerkiksi työvalmentajan kanssa. Oppaassa myös todetaan, että usein palkkatulon ja etuuden yhteensovittamista pohtiessa on hyvä olla yhteydessä Kelaan ja varmistaa yksityiskohdat sieltä, koska etuuksiin liittyvä tieto voi muuttua nopeastikin.

Jaa tämä artikkeli