Tuettu keikkatyö – joustavaa, helppoa, eettistä, hyödyllistä, taloudellisesti kannattavaa ja riskitöntä?

posted in: Blogi, Toiminta | 0

Metropolian Myllypuron kampuksella oli 16.1.2020 Tuetun keikkatyön mallia työstämässä yhteensä 43 ammattilaista – upeaa, aktiiviset kumppanit! Iltapäivä toi hankkeen työpöydälle todella paljon ideoita, jo hyväksi havaittuja tai keskeneräisiä, mutta ehkä potentiaalisia. Taas ollaan pikkuisen viisaampia, kiitos kun tulitte ja jaoitte. 

Tuetun keikkatyön mallin yhteiskehittäminen aloitettiin menemällä suoraan asiaan. Tammikuun työpajan otsikko oli ”Miten keikkojen välittäminen ja mätsääminen olisi sujuvaa ja joustavaa”. Aiheeseen meidät johdatti WorkPilots Oy:n Annu Kiiski

WorkPilots tarjoaa kysymykseen yhden toimivan vastauksen, keikkatyöalustan, joka on yrityksille matalan kynnyksen mahdollisuus tarjota lyhyitä työkeikkoja. Tavoitteena on antaa turvallisesti ja helposti mahdollisuus nuorelle tai osatyökykyiselle tekijälle. Ajatus, että yksikin keikka voi muuttaa elämän, ei tunnu työpajan kokeneessa kehittäjäporukassa yhtään liialliselta.

Annu Kiisken, WorkPilots, alustuksen jälkeen työstimme tuetun ja turvallisen keikkatyön mallia viidessä pienemmässä ryhmässä. Kukin ryhmä lähestyi asiaa oman näkökulman tai teeman kautta. 

Joustavuuden ja helppouden vaatimus pisti miettimään mm. tuen tarpeen yksilöllisyyttä ja perehdyttämisen monia tapoja. Miten työnantaja voisi helposti ja joustavasti tilata työntekijän ja työtehtävä tulisi hoidettua ilman suurempia ongelmia? Voisiko opiskelijoita ja kokemustoimijoita olla mukaan keikkojen etsinnässä tai voisivatko he tehdä keikoilla tarvittavaa valmennusta? 

Eettisyys puhuttaa keikkatyön yhteydessä. Missä vaiheessa keikkatyö ei ole enää kestävä ratkaisu?   Keikkailu sallii sekä työntekijän että työn tarjoajan kokeilla yhteistyötä sitoutumatta ja turvallisesti tiettyyn rajaan saakka. Päällimmäiseksi tästä teemasta jäi yhteinen ymmärrys, että työn tarjoajan ja työntekijän yhteistyön muodostuessa säännölliseksi, tulee tehdä osa-aikainen työsopimus osapuolten kesken.

Hyöty-näkökulma kirvoitti paljon keskustelua, joka useammassa kohdassa kiertyi kohti taloudellista kannattavuutta. Yhden keikan taloudellinen merkitys ei ole suuri, mutta hyöty siitä, että  pärjää ja pystyy töihin, voi olla merkityksellistä ja voimauttavaa. Työpajaan osallistuvilla oli kerrottavana useita esimerkkejä. Osatyökykyisen työllistämisen tärkeys ja merkitys on yhteiskunnan tasolla jo tunnistettu ja tähän on nykyisessä hallitusohjemassa kiinnitetty myös huomiota. Kuluttajat ja tulevaisuuden työntekijät ovat myös yhä valveutuneempia. Vastuulliselle ja monimuotoisuutta edistävälle työnantajalle tarjolla olisi osatyökykyisissä  motivoitunutta työvoimaa. On todettu, että moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen panostaminen työpaikoilla, tuottaa kaikilla työntekijöille työhyvinvointia ja sitä kautta luovuutta ja työhön sitoutumista.  

Taloudellinen kannattavuus  on tuetussa keikkatyössä moniulotteinen asia. Tuettu keikkatyö vaatii resursseja ja välityömarkkinoilla toimivat tietävät, että osatyökykyinen henkilö voi tarvita paljon tukea sekä ennen työn aloittamista että työn aikana. Tukea pitäisi olla tarjolla helposti ja selkeästi, sekä työn potentiaaliselle tarjoajalle että tekijälle. Onko tuetun keikkatyön tekemisestä mahdollista rakentaa taloudellisesti kannattavaa toimintaa? Ja miten se lasketaan?

Riskit -teema tuotti työpajassa eniten näkökulmia ja materiaalia jatkotyöstöön – ja hyvä niin! Riskit otetaan haltuun vain tiedostamalla ja käsittelemällä niitä.  Riskeinä nostettiin esiin digitaidot, joiden puutteet voivat estää työnvälitysalustan kautta keikkailun. Ennakkoluulot voivat myös estää keikan onnistumisen. Onko hyväksyttävää keikkailla tai tarjota keikkaa tukea tarvitsevalle?  Ymmärretäänkö työpaikoilla osatyökykyisyyttä? Sosiaaliturvaan liittyy useita epäselviä asioita ja riskejä. Työkorvausmuotoinen palkkio ei kerrytä eläkettä ja toisaalta eläkkeensaajan asumistuen menettäminen lyhyiden, mutta säännöllisten, keikkojen vuoksi on yksi huomioitavista riskeistä.

Seuraavissa työpajoissa pureudutaan työnantajien näkökulmiin. Tervetuloa!

Työpajat syksyllä 2020: https://puuttuvapala.metropolia.fi/tapahtumat/ 

Jos haluat mukaan Puuttuva Palan ja WorkPilotsin Tuetun keikkatyön ryhmään, kokeilemaan keikkatyötä työn tarjoajana tai tekijänä, se käy helposti. 

Otathan yhteyttä:

Katja Multanen, Puuttuva Pala -hankkeen projektivastaava Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:ssä. katja.multanen@eskot.org, p. 040 163 4399. 

Työpajassa yhtenä teeman oli keikkatyön eettisyys.

Jaa tämä artikkeli